Nina Begičević Ređep ponovno dekanica FOI-ja

Nina Begičević Ređep ponovno dekanica FOI-ja

Prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep prošlog tjedna dobila je još jedan mandat za vođenje varaždinskog Fakulteta organizacije i informatike.

Na izbore za dekanicu izalo je 70 od 76 članova Fakultetskog vijeća, a za Begičević Ređep glasovalo je njih 69. Novi dvogodišnji mandat počinje joj u listopadu 2021. godine.

Prije nego je postala dekanica u prvom mandatu, Nina Begičević Ređep stjecala je iskustvo vođenja visokoobrazovne institucije kao članica ranijih uprava, na poziciji prodekanice za poslovanje, kao i prodekanice za znanstvenoistraživački rad. Ova najmlađa dekanica Sveučilišta u Zagrebu (u koje spada i varaždinski FOI op.a.) ujedno je i prva žena na poziciji dekanice.

U nastavku članka nalazi se desetominutni intervju Varaždinskih vijesti s dekanicom objavljen u ožujku ove godine.