Kadrovske promjene u KING ICT-u

Kadrovske promjene u KING ICT-u

KING ICT doživio je nedavno kadrovske promjene u Upravi. Dosadašnji član Uprave Ivan Malić prešao je u Nadzorni odbor, Plamenko Barišić ostaje u Upravi, dok je na poziciju direktora za operativno poslovanje došao Dinko Vranješ, koji je do sada bio voditelj Sektora korisničkih rješenja i programa.

Od siječnja ove godine organizacija tvrtke KING ICT definirana je kroz pet poslovnih jedinica. Svaka poslovna jedinica ima svog direktora, odabranog unutar postojećeg kadra KING ICT-a zahvaljujući svojim kompetencijama i doprinosu u razvoju poslovanja tvrtke.

Poslovnu jedinicu prodaje, nabave i marketinga u funkciji direktora poslovne jedinice vodi Alen Žunić. G. Žunić ima desetgodišnje iskustvo u prodaji u raznim granama industrije, a unutar KING ICT-a vodio je prodaju za privatni sektor. Ivan Belić je u KING ICT došao na mjesto voditelja SAP odjela, a prema novoj organizacijskoj shemi obnaša dužnost direktora Poslovne jedinice softverskih rješenja. Funkciju direktora Poslovne jedinice infrastrukturnih rješenja preuzeo je Marko Lovreković, koji je prema dosadašnjoj organizacijskoj shemi obnašao dužnost voditelja Sektora mreža i komunikacija. Saša Bart se u KING ICT-u dokazao uspješnim vođenjem Sektora integracijskih usluga, a od siječnja ove godine na čelu je Poslovne jedinice savjetovanja. Poslovnu jedinicu edukacije vodi Ivan Ivković, koji je i u prijašnjoj organizacijskoj shemi vodio Sektor edukacije.

Kao sastavni dio organizacije funkcioniraju Ured za podršku korisničkim servisima i Ured za vođenje projekata. Na čelo ova dva ureda također su imenovani postojeći zaposlenici KING ICT-a. Voditelj Ureda podrške korisničkim servisima postao je Haris Elezović, dosadašnji voditelj sektora IT podrška, a funkciju direktora Ureda za vođenje projekata preuzeo je Davor Vinčić, koji je u prijašnjoj organizaciji bio na mjestu voditelja istog ureda.

Navedene organizacijske i kadrovske promjene omogućit će tvrtki KING ICT da unaprijedi organiziranost cijele strukture te optimizira iskorištenost svojih resursa, a sve to kako bi i u sljedećim razdobljima zadržala poziciju lidera na tržištu sistemske integracije. 

 

Prihodi i dobit KING ICT-a u 2008. veći za četvrtinu

KING ICT je u prošloj 2008. godini  ostvario  ukupan prihod od 597 milijuna kuna što čini porast od 23 posto u odnosu na godinu prije, a za 2009. najavljuje zadržavanje kontinuiteta poslovanja, porast prihoda od usluga i softvera, povećanje regionalne aktivnosti te iskorak na tržište Kosova.