Angelika Terek nova direktorica računovodstva, plana i analize Imex banke

Angelika Terek imenovana je direktoricom Sektora računovodstva, plana i analize Imex banke, javlja Business.hr

Do prelaska u Imex banku Terek je obavljala funkciju višeg savjetnika u Sektoru za bonitetnu regulativu i nadzor banaka u HNB-u unutar čega je bila zadužena za koordinaciju uvođenja Basela II u bankovni sustav Republike Hrvatske.

U posljednjih deset godina u HNB-u je radila na poslovima izravnog nadzora banaka, unaprjeđenja metodologije i sustava vezanih uz analize poslovanja banaka te poslovima izrade i tumačenja podzakonskih akata HNB-a iz područja računovodstva, kreditnog rizika i izvješćivanja banaka prema HNB-u.