Dodano komentiranje članaka na portalu rep.hr

Registrirani korisnici portala rep.hr od prekjučer mogu komentirati članke na portalu, što do sada nije bilo moguće.

Komentiranje je dodano nakon što je nekoliko posjetitelja portala izrazilo želju za komentiranjem članaka, a želja je s vremenom dobiti što više ozbiljnih komentara na članke, zbog čega će se komentari potpisivati imenom i prezimenom navedenim prilikom registriranja. Osim posloprimaca, komentare omgu ostavljati i registrirani poslodavci.

Svi ozbiljniji portali imaju mogućnost komentiranja članaka, koja se nekada zna pokazati izrazito korisna jer se pokazalo da u rijetkim slučajevima komentari mogu biti informativniji i točniji od samih članaka na hrvatskim portalima.