Prvi rok brokerskog ispita u subotu 18.04.2009.

Prvi rok ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje dozvole ili licence za obavljanje poslova brokera održat će se u subotu 18.04.2009. u prostorima Filozofskog fakuleta, Ivana Lučića 3.

Ispit će se održati u dvorani broj 7 s početkom u 15:00 h.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 14:30 h.

Ispit će trajati 2:00 h, a piše se neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, PDA i smart phone uređaja, kao ni upotreba mobilnih telefona.

Popis kandidata objavljen je na Hanfinim stranicama.

Tijekom obrazovnog programa došlo do nekih izmjena u sljedećim prezentacijama: 1. Statistika-bilješke I 2. Financijska matematika 3. Tehnička analiza i 4. Risk aversion, CAPM i linija tržišta kapitala.