FER potpisao ugovore za tri projekta vrijedna 17,22 milijuna kuna

FER potpisao ugovore za tri projekta vrijedna 17,22 milijuna kuna

Fakultet elektrotehnike i računarstva potpisao je ovog mjeseca tri nova ugovora iz poziva Ulaganje u znanost i inovacije za koje je iz Europskog fonda za ragionalni razvoj osigurano 17,22 milijuna kuna.

Navedena tri projskta su: projekt IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi vrijedan 6,67 milijuna kuna, projekt Heterogeni autonomni robotski sustav u vinogradarstvu i marikulturi - HEKTOR vrijedan 5,35 milijuna kuna i projekt Umreženi stacionarni baterijski spremnici energije (USBSE) vrijedan 5,20 milijuna kuna.

Cilj projekta IoT-polje je povećati tržišno orijentirane IRI aktivnosti u područjima Interneta stvari i biljnih znanosti za uspostavu ekosustava umreženih uređaja i inovativnih usluga s primjenom u poljoprivredi. Projekt će omogućiti prijenos znanja i tehnologije u hrvatska ICT poduzeća i povećanje konkurentnosti obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Voditeljica projekta je prof. dr. sc. Ivana Podnar Žarko.

Cilj interdisciplinarnog projekta HEKTOR je izraditi sustavno rješenje za koordinaciju odnosno kooperaciju pametnih heterogenih robota (morskih, kopnenih i zračnih vozila) koji autonomno surađuju i međusobno raspodjeljuju zadatke u otvorenom nestrukturiranom prostoru (akvatoriju). U dva odabrana demonstracijska scenarija, na uzgajalištu morske ribe te u vinogradima na melioriranom kršu, HEKTOR bi kao modularan i autonoman sustav bio prilagođen za različite radne, inspekcijske i interventne misije s mogućnošću intervencije čovjeka tijekom njihovog obavljanja. Voditelj projekta je prof. dr. sc. Zdenko Kovačić

USBSE projekt pripada tematskom prioritetnom području S3 "Energija i održivi razvoj". Povećanje tržišno orijentiranih istraživačkih aktivnosti i diseminacija znanja postići će se razvojem dva prototipa umreženih stacionarnih spremnika energije koji se sastoje od dvosmjernog AC/DC pretvarača odnosno baterija i uređaja za komunikaciju s agregatorom. U projektu će se razviti i aplikacija agregatora kako bi se u potpunosti moglo demonstrirati predloženo rješenje i funkcionalni proizvod. Voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pandžić