HealthDay.si 2019 - Slovenija

10.10.2019 u 09:00
HealthDay.si 2019 - Slovenija

Konferencija HealthDay.si 2019 održat će se 10. listopada 2019. godine u Ljubljani.

Tema konferencije je utjecaj digitalnih inovacija na poboljšanje zdravstvenog sustava, a u fokusu će biti pet digitalnih rješenja za slovensko zdravstvo do kraja 2020. godine. Sudjelovanje je besplatno.

Lokacija: Tehnološki park Ljubljana